Creo Simulation Live – Simulering i realtid!

PTC och ANSYS har tillsammans utvecklat Simulation Live:

 • Snabbt: Du behöver inte vänta på resultat, allt visas i realtid!
 • Interaktivt: Analysen uppdateras medan du gör ändringar i modellen.
 • Beprövat: Bygger på ANSYS teknologi.
 • Enkelt: Kör din första simulering inom någon minut. Du behöver inte lägga tid på förenkling av geometrin eller meshing.
 • Nytta: Upptäck problem tidigt i utvecklingsprocessen. Det blir billigare och ni sparar tid på att åtgärda fel tidigt i processen.

Med Creo Simulation Live så utvecklar ni produkter snabbare, billigare och effektivare.

Boka ett möte eller om ni vill ha mer information, kontakta oss: email

Vill du ladda ner en testversion av Creo Simulation Live, klicka här!

Webbinarie: Additive manufacturing – 3D Printning Process Workshop

Webbinarie: 2019-02-14 kl. 14.00 – 14.30
Plats: Online – GoToMeeting

Inför kommande Seminarie så presenterar vi en översiktlig presentation av PTC’s unika stöd för 3D Printning konstruktionsprocessen.
Med hjälp av Creo’s integrerade process kan du lätt nyttja enorma friheten i 3D printning teknologi.

Agenda:

Presentation Ariadne

3D printning – utmaningar och möjligheter

Generering av lattice structures

Hållfasthets verifiering
Material homogenization
Topologisk optimering
Rekonstruktion av tesselarade geometrin

 

Additive manufacturing – 3D Printning Process Workshop

Seminarie  2019-03-07 (09:00 – 12:00)
Plats: Ariadnes lokaler, Flottiljgatan 61, Västerås

I april (datum inte bestämt) presenterar vi PTC’s unika stöd för 3D Printning konstruktionsprocessen.
Med hjälp av Creo’s integrerade process kan du lätt nyttja enorma friheten i 3D printning teknologi.

Agenda:

 • Presentation Ariadne
 • 3D printning – utmaningar och möjligheter
 • Generering av lattice structures
 • Hållfasthets verifiering
 • Material homogenization
 • Topologisk optimering
 • Rekonstruktion av tesselarade geometrin
 • Utskrift av den optimerade geometrin

Fördelar med Model Based Defintion i kvalitets- och tillverkningsprocessen

Seminarie 2019-02-07  (10:00 – 14:00)
Cascades lokaler, Metangatan 3 • 43153 Mölndal

Den 7 februari demonstrerar vi downstream MBD process, från otvetydig toleransspecifikation, balansering av kvalitet och produktionskostnaden till inskanning, automatisk mätning och avvikelserapport.

Agenda:

Presentation Cascade/Ariadne

Model Based Defnition konceptet.

Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).

Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).

Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.

Inskanning av fysisk detalj med GOM ATOS automatiserad såväl som manuell utrustning.

Automatiserad mätberedning och kvalitetskontroll baserad på PMI-data utföres i GOM Inspect.

MBD seminarie

 

Webbinarie: Fördelar med Model Based Defintion i kvalitets- och tillverkningsprocessen

Webbinarie 2019-01-17 kl. 14:00 – 14:30
Online – GoToMeeting

Inför Seminariet den 7:e februari så håller vi ett webbinarium för att visa mer översiktligt av downstream MBD process.

Agenda:

Presentation Ariadne

Model Based Definition konceptet.

Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).

Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).

Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.

Model-Based Definition (MBD)

Model-Based Definition (Modellbaserad utveckling)

Creo avlägsnar hindren för en framgrångsrik MBD implementering.

Med MBD, finns all information om din produkt dokumenterad i din 3D modell, tillgänglig för alla. Från design, konstruktion till produktion. Ditt förbättrade arbetsflöde kommer göra det lättare än någonsin att författa och publicera din modellbaserade utveckling.

 • Ökar produktiviteten.
 • Lägre kostnader.
 • Provide consistency.
 • Minskar fel orsakade av mänskliga faktorn.
 • Förbättrar komunikationen av din design.
 • Förbättrar förståelsen av GD&T

 

Moldex3D

Med djupgående kunskap är Moldex3D’s strävanden att bli det ultimata valet för designers och konstruktörer av formverktyg över hela världen i den växande plastindustrin.

Som en förstklassig leverantör av mjukvara för datorstödd simulering ger Moldex3D sina användare, utan motstycke och med sömlös kompatibilitet med ledande design mjukvaror, förstklassiga verktyg för analys och simulering av formfyllnad. Med bl.a. eDesignSync behöver du aldrig lämna ditt CAD-Program för att utföra din simulering.

I jakten på den mest sanningsenliga analysen eliminerar Moldex3D den mödosamma trial-and-error processen; med den mest autentiska presentationen. Moldex3D möjliggör perfekt matchning mellan prognos och slutresultat.

 

 

Moldex3D eDesign

Formfyllnadssimulering tidigt i designarbetet ger förståelse för producerbarhet och problem som kan uppstå i formsprutnings processen och sparar tid, ofta mycket tid.

Med Moldex3D eDesign får du möjlighet att snabbt analysera och optimera din design till att bli lätt att tillverka med hög kvalitet. Undvik sjunkmärken, otillräcklig fyllning, smältlinjer mm.

Du får möjlighet att simulera hela processen och kan påverka de flesta parametrar som påverkar utfallet. Detta hjälper dig att optimera matningssystem, temperaturer och tryck mm.

Med Moldex3D eDesignSYNC finns möjligheter till integration med bl.a. PTC Creo, vilket gör att du inte behöver öppna några nya ”program” eller konvertera ditt filformat. Arbeta istället vidare i den miljö du är van vid.

 • Analysera/Simulera det mesta runt formsprutningsprocessen
 • Identifiera optimala fyllningspunkter
 • Stor material databas
 • Möjlighet att animera plastfyllningen
 • En 3D solver som ger noggranna resultat

Ladda ner broschyr (Engelska)

”Success Stories”

Moldex3D eDesignSync

Moldex3D eDesignSync har ett lättanvänt multifunktionellt användargränssnitt helt integrerat med PTC Creo. Detta ger ett smidigt arbetsflöde ända från design till formfyllnadssimulering. Med det kompletta Moldex3D eDesign stödet kan designers/konstuktörer skapa sina CAD-Modeller, sätta upp processvillkoren och direkt göra professionella formfyllnadsanalyser i sitt CAD-System. Detta ger fantastiska möjligheter för verifiering och optimering av sin produkt.

För vidare information, kontakta:
Wilhelm Rutgerson
031-840873
wilhelm.rutgerson@casari.se

 

PTC Creo Mold Analysis Extension

Simulering och Analys av Formsprutning

Att tidigt i designarbetet få förståelse för producerbarhet och problem som kan uppstå i produktionen sparar tid, ofta mycket tid. Formfyllnadssimulering ger just sådana möjligheter.

Med PTC Creo Mold Analysis Extension får du möjlighet att snabbt analysera och optimera din design till att bli lätt att tillverka med hög kvalitet. Undvik sjunkmärken, otillräcklig fyllning, smältlinjer mm.

PTC Creo Mold Analysis Extension är just en ”Extension” – tillägg i PTC Creo. Du fortsätter arbeta i den miljö du är van vid och det är lätt att komma igång doxycycline tablets for acne. Du behöver inte spara dina modeller i några andra format.

Några saker att se fram emot är:

 • Analysera det mesta runt fyllningsprocessen bl.a. fyllningstryck
 • Identifiera optimala fyllningspunkter
 • Stor material databas
 • Möjlighet att animera plastfyllningen
 • Inget behov av andra CAD-format
 • En 3D solver som ger nogranna resultat

Klicka här för ett produktblad.

PTC Creo Mold Analysis Extension bygger på teknik från Moldex3D (CoreTech System Co.) Vi erbjuder även deras serie av produkter för den som har behov av mer avancerade funktioner t.ex. analys av formförändring och krympning. Moldex3D går också att helt integrera med PTC Creo; Moldex3D eDesignSync.

För vidare information, kontakta:
Wilhelm Rutgerson
031-840873
wilhelm.rutgerson@casari.se