Webbinarie: Additive manufacturing – 3D Printning Process Workshop

Webbinarie: 2019-02-14 kl. 14.00 – 14.30
Plats: Online – GoToMeeting

Inför kommande Seminarie så presenterar vi en översiktlig presentation av PTC’s unika stöd för 3D Printning konstruktionsprocessen.
Med hjälp av Creo’s integrerade process kan du lätt nyttja enorma friheten i 3D printning teknologi.

Agenda:

Presentation Ariadne

3D printning – utmaningar och möjligheter

Generering av lattice structures

Hållfasthets verifiering
Material homogenization
Topologisk optimering
Rekonstruktion av tesselarade geometrin

 

Additive manufacturing – 3D Printning Process Workshop

Seminarie  2019-03-07 (09:00 – 12:00)
Plats: Ariadnes lokaler, Flottiljgatan 61, Västerås

I april (datum inte bestämt) presenterar vi PTC’s unika stöd för 3D Printning konstruktionsprocessen.
Med hjälp av Creo’s integrerade process kan du lätt nyttja enorma friheten i 3D printning teknologi.

Agenda:

  • Presentation Ariadne
  • 3D printning – utmaningar och möjligheter
  • Generering av lattice structures
  • Hållfasthets verifiering
  • Material homogenization
  • Topologisk optimering
  • Rekonstruktion av tesselarade geometrin
  • Utskrift av den optimerade geometrin

Fördelar med Model Based Defintion i kvalitets- och tillverkningsprocessen

Seminarie 2019-02-07  (10:00 – 14:00)
Cascades lokaler, Metangatan 3 • 43153 Mölndal

Den 7 februari demonstrerar vi downstream MBD process, från otvetydig toleransspecifikation, balansering av kvalitet och produktionskostnaden till inskanning, automatisk mätning och avvikelserapport.

Agenda:

Presentation Cascade/Ariadne

Model Based Defnition konceptet.

Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).

Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).

Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.

Inskanning av fysisk detalj med GOM ATOS automatiserad såväl som manuell utrustning.

Automatiserad mätberedning och kvalitetskontroll baserad på PMI-data utföres i GOM Inspect.

MBD seminarie

 

Webbinarie: Fördelar med Model Based Defintion i kvalitets- och tillverkningsprocessen

Webbinarie 2019-01-17 kl. 14:00 – 14:30
Online – GoToMeeting

Inför Seminariet den 7:e februari så håller vi ett webbinarium för att visa mer översiktligt av downstream MBD process.

Agenda:

Presentation Ariadne

Model Based Definition konceptet.

Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).

Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).

Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.