Omarbeta ditt arbetsflöde för bättre produktdesign

Utforska hur du kan designa bättre, iterera snabbare och lägga fram ditt bästa arbete med justeringar av ditt nuvarande designarbetsflöde.

Traditionellt har ingenjörer och analytiker arbetat tillsammans för att producera kvalitetsprodukter, men det traditionella tillvägagångssättet har också inneburit en ökad tid innan produkterna når marknaden och avfärdande av potentiella lösningar som aldrig testas.

Att tänka om designen och införliva några förändringar i arbetsflödet kan göra det möjligt för ingenjörer att iterera snabbare och föra sitt arbete till analytiker med större självförtroende. Men hur tar vi oss dit?

Den här e-booken fokuserar på:

• Tillvägagångssätt för att göra dig redo innan du börjar att designa något.
• Integrera simulering vid designstadiet av produktutvecklingen.
• Strategier för att iterera mer för att komma fram till den bästa designen.

ebook-Reworking-Workflow-Better-Product-Design-en