Mathcad

Mathcad är ett idealiskt effektiviseringsverktyg för vardagsberäkningar och dokumentering för återanvändning enskilt och i projektgrupper.

Det som Excel är för ekonomer, är Mathcad för ingenjörer.

Över 250.000 konstruktörer använder idag Mathcad för att enkelt utföra och hålla ordning på handberäkningar.
Inbyggda matematiska funktioner, enhetsmedvetna kalkyler, integrering med CREO 3D-CAD. Kan det bli smidigare?

Fördelar

  • Enkelt att lära sig och använda – inget krav på programmeringskunskap
  • Bättre produktivitet, sparar tid och minimerar antalet fel
  • Förbättrar verifieringen och valideringen av viktiga kalkyler
  • Gynnar användandet av “best practice” och återanvändning av kalkyler
  • Dokumenterar kalkyler i digital form så att återanvändning underlättas

Inbyggd flexibilitet
Hundratals inbyggda matematiska funktioner. Innehållsbibliotek och tilläggspaket för olika teknikområden.

Komplett matematisk funktionalitet
Inklusive dynamiska, enhetsmedvetna kalkyler t ex foot x cm.

Integrerade matematiska standard noteringar, text och grafik
Allt på ett arbetsblad.

Intuitivt whiteboard gränssnitt
Simultan design och dokumentering av kalkyler.

Integration med Creo 3D-CAD
Det går att länka Mathcad formler med Creo-modeller för olika kalkyler.

PTC Mathcad Prime 7 Datasheet

 

Boka Demo