Multibody: Fler möjligheter för dina parts

Med introduktionen av multibody-design i Creo får du otaliga nya alternativ för att arbeta med delar.

I den här videon ser du exempel på multibody som används i vardagsdesign. Plus, hur man använder det för framväxande teknologier som generativ design, additiv tillverkning och simulering.

Med multibody-design fortsätter PTC att investera i utvecklingen av Creo, vilket ger dig nya möjligheter varje år.