Grunderna i Toleransanalys

Den här kursen riktar sig till konstruktörer som vill utföra manuella toleransanalyser i konstruktionsprocessen.

Kursen introducerar linjära och geometriska toleranser samt toleranskedjor. Vi presenterar statistisk- och “worst case” utvärdering av resultaten.  Ingenjörsmässiga analysmetoder appliceras och övas.

Under kursen kommer du lära dig att identifiera toleranskällor, formulera toleransstack, välja rätt analysmetod samt genomföra 1D- och 2D-analyser med så väl linjära som geometriska toleranser.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du kunna genomföra toleransanalyser samt känna till avancerade CAE-verktyg för toleransanalyser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till konstruktörer, beräkningsingenjörer och kvalitetsingenjörer.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
1 dag

Pris
4 900 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs ingår tillkommer. ​​​​​​​​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Grunderna i Toleransanalys