Creo EZ Tolerance Analysis Extension

Toleransanalys har aldrig varit så här enkel och det är direkt integrerat i Creo.

Med hjälp av EZtol kan du direkt i Creo definiera dina toleranskedjor och sedan analysera dess effekter på kvalitet och funktion.
Både ”Worst Case” och statistiska resultat tas fram. Resultatet presenteras i form av tydliga diagram. Vidare kan du iterera
dig fram till optimala toleranser, där funktionskraven säkras samtidigt som kostnaden är så liten som möjligt.
Mycket enklare, snabbare och lättare att förstå än en Excel-beräkning.

Boka Demo

 

 

EZtol Funktionalitet:

 • Toleransanalysmodeller direkt i din 3D-modell:
  -Använder faktiskt avstånd i din CAD-modell.
  -Hjälper att se till att alla komponenter är inkluderade i loopen.
  -Automatisk importerar 3D-PMI data (toleranser).
  -Visar optimalt måttsättningsschema för din modell.
 • Beräknar automatiskt worst-case, RSS och statistiska resultat. Cpk, Sigma, DPMU och %-utfall presenteras.
 • Lista på dimensioner med störst bidrag i form av diagram.
 • Multipla toleransloopar i samma modell.
 • Lagrar alla toleransrelaterade data i CAD-modellen. Toleranser och loopar kan återanvändas för senare analyser och designiterationer.
 • Presenterar resultat av din analys med indikation om målet är uppnått.
 • Genererar automatiskt en grafisk rapport som visar bidraget från varje dimension i loopen.
 • Varnar när 3D-effekter kan påverka resultatet, så som rotation.