Model Based Definition Workshop

Maximera fördelar med  MBD-baserad produktutvecklingsmiljö.

Under workshopen kommer du att lära dig hur du skapar en digital, 3D modell-orienterad miljö: Model Based Enterprise. Din produkt är fullständigt definierad i 3D modellen. Denna information kan vidare användas nedströms över hela utvecklingsprocessen.Du lär dig hur det nya QIF-formatet hjälper dig att automatisera inspektion, analys och design. Det är då du fullt ut börjar dra nytta av Model Based Definiton, korta ner utvecklingstiden, säkra kvalité, sänka kostnaden och undvika kostsamma tillverkningsmisstag.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer deltagarna att identifiera möjligheter och vinster med användning av 3D modeller och vara väl förtrogna med MBD/MBE konceptet.

Målgrupp
Workshopen riktar sig till utvecklingschefer, ansvariga för digitalisering strategier, konstruktörer, produktionstekniker och kvalitets- och mätingenjörer.

Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd
6 timmar

Pris
5 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation samt kursmeny.

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: MBD Workshop