Grunderna i Form och Läge

Kursen introducerar konceptet av form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer.

Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (form och lägetoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.

Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s form och lägestandarder. Form och lägetoleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.

Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel, med övningar och quiz.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda form och lägetoleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD (Model Based Definition) filosofin.

Målgrupp
Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form och läge. Även den som vill fräscha upp sina kunskaper i form och läge kommer ha bra utbyte av kursen.

​​​​​​​Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd
3 dagar

Pris
14 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​


Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Grunderna i Form och Läge