Creo Parametric

Creo Parametric är verksam i hela produktutvecklingsprocessen från konceptdesign till tillverkningen av en produkt. Produktserien är en av marknadens ledande och mest kompletta CAD/CAM/CAE-system för Windows. 

Huvudfördelar

  • Verksam i hela produktutvecklingsprocessen
  • Stödjer samarbete i hela organisationen
  • Förtydligar produktivitet och valmöjlighet
  • Minimerar tid och kostnader i produktutvecklingsprocessen

Traditionella CAD/CAM/CAE-system ger intrycket av att kunna erbjuda kompletta lösningar, men i verkligheten är de beroende av mjukvaror från flertalet tillverkare för primära design-till-produktion applikationer. Integration av dessa hybridlösningar ger ingen förvissning om att tolkningen av de tekniska data dessa hybridlösningar kräver varken är noggranna eller uppdaterade.

Skapa vilken produkt som helst med noggrannhet: ’Creo Mechanical Design Solutions’ möjliggör för ingenjörer att med noggrannhet skapa eller hantera vilken produktdesign eller sammanställning – eng. assembly – som helst, oberoende av dess storlek eller komplexitet, samtidigt som detaljerad information inhämtas, exempelvis verktygsframställning, leverantör, ’release’-nivå och materialkostnad. Flexibiliteten och robustheten av den konstruktionsbaserade modellen tillåter ingenjörer att enkelt göra ändringar av sin design, vilket uppmuntrar till snabb utforskning av flera möjliga alternativ. Genom att möjliggöra design av flera produktgenerationer och konfigurationer tillåter ’Mechanical Design Solutions’ er att minimera designtiden. Dessutom kan ni dra nytta av data, skapat i äldre system, med förvissningen om att tidigare designarbete kan återanvändas för att påskynda ny produktutveckling.

Tillverka och dokumentera designade parter med nogrannhet: ’Creo Production Solutions’ tillåter tillverkning av maskindesignade produkter med noggrannhet och att dokumentera dessa tillverknings- och sammanställnings – eng. assembly – processer. PTC’s ’Production Solutions’ försäkrar att ’machining’ utförs direkt på solidmodellen, vilket ökar noggrannheten och minimerar omarbete. Utvecklad för tillverkningsmiljön, integreras ’Production Solutions’ med NC-programmering, verktygsdesign, processplanering, verifiering och inspektion direkt i designmodellen. Genom att påbörja produktionsaktiviteter långt innan design är slutgiltig, försäkrar ’Production Solutions’ att ingenjörer kan optimera sina produktionsprocesser och dramatiskt minska sina tidscykler. Då PTC’s integrerade ’Product Solutions’ automatiskt inbegriper designförändringar även sent i utvecklingsprocessen så sänks kostnader dramatiskt, kvaliteten höjs och skräp – eng. scrap – minimeras.

Boka Demo