Creo Simulate

PTC Creo Simulate

Creo Simulate  möjliggör tack vare sin unika matematiska formulering snabba FEM-beräkningar direkt i konstruktionsprocessen. Konstruktören kan på ett snabbt och enkelt sätt bygga FEM-modeller direkt i CAD-miljö, analysera dem och sedan optimera. Detta innebär bättre förståelse av produkters prestanda och hållfasthetsdrivande parametrar.

Creos virtuella 3D-prototyping möjliggör simulering av strukturella och termiska laster på din design – innan du börjat bygga den fysiska produkten.

Detta innebär att ingenjörer får en tidig insikt i produkten. Den digitala prototypen verifieras, valideras och konstruktionen kan levereras produkter högre kvalité för en lägre kostnad.

Boka Demo