Fördelar med Model Based Defintion i kvalitets- och tillverkningsprocessen

Seminarie 2019-02-07  (10:00 – 14:00)
Cascades lokaler, Metangatan 3 • 43153 Mölndal

Den 7 februari demonstrerar vi downstream MBD process, från otvetydig toleransspecifikation, balansering av kvalitet och produktionskostnaden till inskanning, automatisk mätning och avvikelserapport.

Agenda:

Presentation Cascade/Ariadne

Model Based Defnition konceptet.

Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).

Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).

Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.

Inskanning av fysisk detalj med GOM ATOS automatiserad såväl som manuell utrustning.

Automatiserad mätberedning och kvalitetskontroll baserad på PMI-data utföres i GOM Inspect.

MBD seminarie

 

Webbinarie: Fördelar med Model Based Defintion i kvalitets- och tillverkningsprocessen

Webbinarie 2019-01-17 kl. 14:00 – 14:30
Online – GoToMeeting

Inför Seminariet den 7:e februari så håller vi ett webbinarium för att visa mer översiktligt av downstream MBD process.

Agenda:

Presentation Ariadne

Model Based Definition konceptet.

Definition av geometriska toleranser samt form och läge med MBD modul i CAD (förevisas i Creo).

Toleransanalys baserad på 3D PMI information i CAD (förevisas i Creo).

Balansering av kvalitet vs tillverkningskostnaden.