Model-Based Definition (MBD)

Model-Based Definition (Modellbaserad utveckling)

Creo avlägsnar hindren för en framgrångsrik MBD implementering.

Med MBD, finns all information om din produkt dokumenterad i din 3D modell, tillgänglig för alla. Från design, konstruktion till produktion. Ditt förbättrade arbetsflöde kommer göra det lättare än någonsin att författa och publicera din modellbaserade utveckling.

  • Ökar produktiviteten.
  • Lägre kostnader.
  • Provide consistency.
  • Minskar fel orsakade av mänskliga faktorn.
  • Förbättrar komunikationen av din design.
  • Förbättrar förståelsen av GD&T

 

PTC Creo Direct

CreoDirect

 

PTC Creo Direct är ett lättanvänt direktmodellerings verktyg for snabb 3D design

PTC’s direktmodellerings program, PTC Creo Direct, är en fristående ”App” som ger användaren möjlighet att enkelt skapa eller ändra vilken som helst 3D-design oavsett filformat. Att interagera direkt på geometrin gör det enkelt att lära sig och använda för vem som helst. Det är ett perfekt verktyg de som jobbar med analys, simulering, konceptdesign, tillverkning mm. eller de som inte använder CAD så ofta.

Att arbeta med PTC Creo Direct är enkelt, flexibelt och intuitivt. Det passar utmärkt för den som snabbt ska göra olika typer av utkast eller att göra skisser i fält.

Då fler i produktkedjan får möjlighet att samarbeta i produktutvecklingen kan man på ett bättre sätt tillvarata idéer och innovationer. Vilket i sin tur ökar möjligheterna att snabbare svara på kundens nya behov.

Möjligheter och fördelar med direktmodellering:

  • Fler kan komma åt och bidra med 3D-Data. Även icke ”CAD:are” får ett enkelt och intuitivt sätt att bidra med idéer till produktutvecklingen.
  • Ger FEM-Analytikern en möjlighet att enkelt redigera och förenkla 3D-Modeller inför analys. Samt att ge en direkt feedback till designteamet på nödvändiga förändringar i konstruktionen.
  • Ger CNC-Beredare möjlighet att på ett enkelt sätt redigera modeller och skapa jiggar, fixturer som är anpassade för deras behov

Besök PTC’s webbplats för mer info.