Moldex3D

Med djupgående kunskap är Moldex3D’s strävanden att bli det ultimata valet för designers och konstruktörer av formverktyg över hela världen i den växande plastindustrin.

Som en förstklassig leverantör av mjukvara för datorstödd simulering ger Moldex3D sina användare, utan motstycke och med sömlös kompatibilitet med ledande design mjukvaror, förstklassiga verktyg för analys och simulering av formfyllnad. Med bl.a. eDesignSync behöver du aldrig lämna ditt CAD-Program för att utföra din simulering.

I jakten på den mest sanningsenliga analysen eliminerar Moldex3D den mödosamma trial-and-error processen; med den mest autentiska presentationen. Moldex3D möjliggör perfekt matchning mellan prognos och slutresultat.

 

 

Moldex3D eDesignSync

Moldex3D eDesignSync har ett lättanvänt multifunktionellt användargränssnitt helt integrerat med PTC Creo. Detta ger ett smidigt arbetsflöde ända från design till formfyllnadssimulering. Med det kompletta Moldex3D eDesign stödet kan designers/konstuktörer skapa sina CAD-Modeller, sätta upp processvillkoren och direkt göra professionella formfyllnadsanalyser i sitt CAD-System. Detta ger fantastiska möjligheter för verifiering och optimering av sin produkt.

För vidare information, kontakta:
Wilhelm Rutgerson
031-840873
wilhelm.rutgerson@casari.se

 

PTC Creo Mold Analysis Extension

Simulering och Analys av Formsprutning

Att tidigt i designarbetet få förståelse för producerbarhet och problem som kan uppstå i produktionen sparar tid, ofta mycket tid. Formfyllnadssimulering ger just sådana möjligheter.

Med PTC Creo Mold Analysis Extension får du möjlighet att snabbt analysera och optimera din design till att bli lätt att tillverka med hög kvalitet. Undvik sjunkmärken, otillräcklig fyllning, smältlinjer mm.

PTC Creo Mold Analysis Extension är just en ”Extension” – tillägg i PTC Creo. Du fortsätter arbeta i den miljö du är van vid och det är lätt att komma igång doxycycline tablets for acne. Du behöver inte spara dina modeller i några andra format.

Några saker att se fram emot är:

  • Analysera det mesta runt fyllningsprocessen bl.a. fyllningstryck
  • Identifiera optimala fyllningspunkter
  • Stor material databas
  • Möjlighet att animera plastfyllningen
  • Inget behov av andra CAD-format
  • En 3D solver som ger nogranna resultat

Klicka här för ett produktblad.

PTC Creo Mold Analysis Extension bygger på teknik från Moldex3D (CoreTech System Co.) Vi erbjuder även deras serie av produkter för den som har behov av mer avancerade funktioner t.ex. analys av formförändring och krympning. Moldex3D går också att helt integrera med PTC Creo; Moldex3D eDesignSync.

För vidare information, kontakta:
Wilhelm Rutgerson
031-840873
wilhelm.rutgerson@casari.se

 

PTC Creo Direct

CreoDirect

 

PTC Creo Direct är ett lättanvänt direktmodellerings verktyg for snabb 3D design

PTC’s direktmodellerings program, PTC Creo Direct, är en fristående ”App” som ger användaren möjlighet att enkelt skapa eller ändra vilken som helst 3D-design oavsett filformat. Att interagera direkt på geometrin gör det enkelt att lära sig och använda för vem som helst. Det är ett perfekt verktyg de som jobbar med analys, simulering, konceptdesign, tillverkning mm. eller de som inte använder CAD så ofta.

Att arbeta med PTC Creo Direct är enkelt, flexibelt och intuitivt. Det passar utmärkt för den som snabbt ska göra olika typer av utkast eller att göra skisser i fält.

Då fler i produktkedjan får möjlighet att samarbeta i produktutvecklingen kan man på ett bättre sätt tillvarata idéer och innovationer. Vilket i sin tur ökar möjligheterna att snabbare svara på kundens nya behov.

Möjligheter och fördelar med direktmodellering:

  • Fler kan komma åt och bidra med 3D-Data. Även icke ”CAD:are” får ett enkelt och intuitivt sätt att bidra med idéer till produktutvecklingen.
  • Ger FEM-Analytikern en möjlighet att enkelt redigera och förenkla 3D-Modeller inför analys. Samt att ge en direkt feedback till designteamet på nödvändiga förändringar i konstruktionen.
  • Ger CNC-Beredare möjlighet att på ett enkelt sätt redigera modeller och skapa jiggar, fixturer som är anpassade för deras behov

Besök PTC’s webbplats för mer info.