Model-Based Definition (MBD)

Model-Based Definition (Modellbaserad utveckling)

Creo avlägsnar hindren för en framgrångsrik MBD implementering.

Med MBD, finns all information om din produkt dokumenterad i din 3D modell, tillgänglig för alla. Från design, konstruktion till produktion. Ditt förbättrade arbetsflöde kommer göra det lättare än någonsin att författa och publicera din modellbaserade utveckling.

  • Ökar produktiviteten.
  • Lägre kostnader.
  • Provide consistency.
  • Minskar fel orsakade av mänskliga faktorn.
  • Förbättrar komunikationen av din design.
  • Förbättrar förståelsen av GD&T