Fakta kring simuleringsdriven design

Video

Studie efter studie antyder att de bästa tekniska teamen använder simuleringsprogramvara tidigt och ofta. Medan andra företag missar sina målfrister och kostnader med 17 till 21%1, uppfyller företag som använder simulering under hela designprocessen sina mål.
Forskning tyder på att du kan uppnå tre huvudfördelar med att använda simulering genom hela designprocessen, särskilt under konceptfasen:

1. Ökande produktinnovation och marknadsandelar (43% ökning av utvärderade idéscenarier1)
2. Uppnå lägre kostnader för produktutveckling (19% minskning av fysiska och säkerhetstester på grund av simulering som fångar dessa problem praktiskt taget **)
3. Få produkter till marknaden snabbare (simulering hjälper dig att hitta fel tidigare; ändringar som gjorts under de senaste 25% av designcykeln tar 98% längre tid att utföra jämfört med de första 25%2)

Kontaktuppgifter hittar ni här

1 Revolutionizing Simulation for Design Engineers, Tech-Clarity, 2019

2 Quantifying the Return on Investment in Simulation Lead Design Exploration, Mediafly, 2020

 

Creo Simulation Live – Simulering i realtid!

PTC och ANSYS har tillsammans utvecklat Simulation Live:

 • Snabbt: Du behöver inte vänta på resultat, allt visas i realtid!
 • Interaktivt: Analysen uppdateras medan du gör ändringar i modellen.
 • Beprövat: Bygger på ANSYS teknologi.
 • Enkelt: Kör din första simulering inom någon minut. Du behöver inte lägga tid på förenkling av geometrin eller meshing.
 • Nytta: Upptäck problem tidigt i utvecklingsprocessen. Det blir billigare och ni sparar tid på att åtgärda fel tidigt i processen.

Med Creo Simulation Live så utvecklar ni produkter snabbare, billigare och effektivare.

Boka ett möte eller om ni vill ha mer information, kontakta oss: email

Vill du ladda ner en testversion av Creo Simulation Live, klicka här!

Creo Design Essentials

Creo är en 3D CAD-lösning som hjälper dig att bygga bättre produkter snabbare genom att påskynda produktinnovation, återanvänder det allra bästa av dina designs och ersätter antaganden med fakta. 

Broschyr (PDF)

Den mest robusta uppsättningen 3D CAD-funktioner:
 • 3D Part & Assembly Design
 • Automatic 2D Drawing Creation
 • Parametric & Freestyle Surfacing
 • Assembly Management & Performance
 • Sheet Metal Design
 • Mechanism Design
 • Plastic Part Design
 • Direct Modeling (Flexible Modeling)
 • Additive Manufacturing
 • Augmented Reality
Ytterliggare funktioner:
 • Multi-CAD integrationer
 • Piping & Cabling Design
 • Rendering
 • Design Exploration
 • Fastener Design
 • Advanced Framework Design
 • Legacy Data Migration
 • Human Factors Design
 • Core Simulation Capabilities