Creo Design Essentials

Creo är en 3D CAD-lösning som hjälper dig att bygga bättre produkter snabbare genom att påskynda produktinnovation, återanvänder det allra bästa av dina designs och ersätter antaganden med fakta. 

Broschyr (PDF)

Den mest robusta uppsättningen 3D CAD-funktioner:
 • 3D Part & Assembly Design
 • Automatic 2D Drawing Creation
 • Parametric & Freestyle Surfacing
 • Assembly Management & Performance
 • Sheet Metal Design
 • Mechanism Design
 • Plastic Part Design
 • Direct Modeling (Flexible Modeling)
 • Additive Manufacturing
 • Augmented Reality
Ytterliggare funktioner:
 • Multi-CAD integrationer
 • Piping & Cabling Design
 • Rendering
 • Design Exploration
 • Fastener Design
 • Advanced Framework Design
 • Legacy Data Migration
 • Human Factors Design
 • Core Simulation Capabilities