Moldex3D eDesign

Formfyllnadssimulering tidigt i designarbetet ger förståelse för producerbarhet och problem som kan uppstå i formsprutnings processen och sparar tid, ofta mycket tid.

Med Moldex3D eDesign får du möjlighet att snabbt analysera och optimera din design till att bli lätt att tillverka med hög kvalitet. Undvik sjunkmärken, otillräcklig fyllning, smältlinjer mm.

Du får möjlighet att simulera hela processen och kan påverka de flesta parametrar som påverkar utfallet. Detta hjälper dig att optimera matningssystem, temperaturer och tryck mm.

Med Moldex3D eDesignSYNC finns möjligheter till integration med bl.a. PTC Creo, vilket gör att du inte behöver öppna några nya ”program” eller konvertera ditt filformat. Arbeta istället vidare i den miljö du är van vid.

  • Analysera/Simulera det mesta runt formsprutningsprocessen
  • Identifiera optimala fyllningspunkter
  • Stor material databas
  • Möjlighet att animera plastfyllningen
  • En 3D solver som ger noggranna resultat

Ladda ner broschyr (Engelska)

”Success Stories”