Ta vara på ALLA dina idéer

PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) ger nya möjligheter att snabbt och effektivt utvärdera och testa olika alternativ för din design.

Genom att skapa olika ”checkpoints” är det lätt att arbeta på olika idéer samtidigt och återvända till tidigare alternativ utan att ta bort och återskapa ditt arbete. Du behöver inte längre spara olika backupper med olika alternativ för din design.

Med denna metod, evolutionär koncept design, möjliggör PTC Creo DEX ett effektivare arbetsflöde. Du kommer effektivisera och korta idéfasen från veckor till dagar.

 

DEX2