Creo Flow-analys

Visste du att med Creo och dess utökade kapacitet kan du förbättra produktkvaliteten och dramatiskt minska tiden till färdig produkt, utan att lämna ditt skrivbord för att göra och testa fysiska prototyper?

Med din CAD-modell som digital prototyp tidigt i designprocessen kan du testa hur robusta dina mönster är med olika strukturella, modala, termiska och värmeöverföringsanalyser: vätske- och gasflöde och så mycket mer. Då kan du använda kunskapen från varje analys för att upprepa mer robusta modeller av högre kvalitet.