Grunderna i Form och Läge

Kursen introducerar konceptet av form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer.

Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (form och lägetoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.

Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s form och lägestandarder. Form och lägetoleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.

Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel, med övningar och quiz.

UTBILDNINGSMÅL

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda form och lägetoleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD (Model Based Definition) filosofin.

Kursen kan kompletteras med 1 dags-utbildning i GD&T Advisor. ​​​​​​​

MÅLGRUPP

Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form och läge. Även den som vill fräscha upp sina kunskaper i form och läge kommer ha bra utbyte av kursen.
​​​​​​​

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande ingenjörskunskap.

KURSLÄNGD

3 DAGAR

PRIS

14 500 KR

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss
​​​​​​​
021-80 09 06
Skicka ett mail

FEM för Konstruktörer

Utbildningen har praktisk inriktning och är illustrerat med många ingenjörsmässiga exempel:
  •  Visa hur pålitliga resultat tas fram i tid.
  • Lära sig hur FEM kan användas för att ta fram bättre produkter.
  • Förbättra effektiviteten i FEA-projektledning.
  • Genomföra kostnadseffektiva FEA-analyser integrerade i konstruktionsprocessen.
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på engelska. Under kursen används beräkningsprogrammen Creo Simulate för linjära och ickelinjära analyser. Dock, observera att de nyförvärvade kunskaperna gäller oavsett vilken mjukvara som sedan används.


UTBILDNINGSMÅL
Efter avslutade kurs kommer du att kunna tillämpa FEM, använda kostnadseffektiva modelleringstekniker samt bedöma och utvärdera resultat.


MÅLGRUPP
Konstruktörer som vill komma igång med FEM beräkningar och använda FEM för att fram bättre produkter. Även projektledare som driver projekt med FEM-inslag kan ha nytta av kursen.


FÖRKUNSKAPER
Grundläggande ingenjörskunskap.

Följ denna länk för vidare information och anmälan.