Vibrationsanalys med Creo

Denna kurs behandlar teorin bakom modalanalys, tids- och frekvensresponsanalys, random- samt shock (jordbävning) analys presenteras. Allt illustreras med praktiska exempel i Creo Simulate. Den svåra problematiken presenteras på ett strukturerat och begripligt sätt.​​​​​​​Kursen har tagits fram i samarbete med Dr. Paul Kurowski, som är medlem i SAE. Dr. Kurowski har bl.a. gett ut boken “Finite Element Analysis For Design Engineers”.

Utbildningsmål
Eleven skall efter genomgången kurs kunna utföra simuleringar av dynamiska förlopp.​​​​​​​ 

Målgrupp
Beräkningsingenjörer och konstruktörer som skall simulera dynamiska förlopp istället för tester.

Förkunskaper
Creo Simulate grundkurs samt erfarenhet från 1 års praktiskt arbete med Creo Simulate.

Kurslängd
3 dagar

Pris
16 500 kr exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk- och hårdvara. Frakt för kursbok vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäls dig här: Vibrationsanalys med Creo

Model Based Definition Workshop

Maximera fördelar med  MBD-baserad produktutvecklingsmiljö.

Under workshopen kommer du att lära dig hur du skapar en digital, 3D modell-orienterad miljö: Model Based Enterprise. Din produkt är fullständigt definierad i 3D modellen. Denna information kan vidare användas nedströms över hela utvecklingsprocessen.Du lär dig hur det nya QIF-formatet hjälper dig att automatisera inspektion, analys och design. Det är då du fullt ut börjar dra nytta av Model Based Definiton, korta ner utvecklingstiden, säkra kvalité, sänka kostnaden och undvika kostsamma tillverkningsmisstag.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer deltagarna att identifiera möjligheter och vinster med användning av 3D modeller och vara väl förtrogna med MBD/MBE konceptet.

Målgrupp
Workshopen riktar sig till utvecklingschefer, ansvariga för digitalisering strategier, konstruktörer, produktionstekniker och kvalitets- och mätingenjörer.

Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd
6 timmar

Pris
5 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation samt kursmeny.

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: MBD Workshop

Mathcad kurs (4h online)

Denna introduktionskurs riktar sig till nya användare av Mathcad som snabbt behöver bli produktiva.
Kursen introducerar bland annat definiering och editering av matematiska uttryck, matriser, variabler, enhetshantering, 2D- och 3D-grafer.
Allt illustrerat med enkla och begripliga exempel. Under kursen lär du dig viktiga funktioner och blir redo för att arbeta med programmet.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med Mathcad och kan effektivt använda verktyget för att fånga, formatera, dokumentera och återanvända dina beräkningar.​​​​​​​

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som i någon form håller på med matematiska beräkningar.

Förkunskaper
En generell datavana krävs.

Kurslängd
4 timmar

Pris
2 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Mathcad grundkurs

Grunderna i Toleransanalys

Den här kursen riktar sig till konstruktörer som vill utföra manuella toleransanalyser i konstruktionsprocessen.

Kursen introducerar linjära och geometriska toleranser samt toleranskedjor. Vi presenterar statistisk- och “worst case” utvärdering av resultaten.  Ingenjörsmässiga analysmetoder appliceras och övas.

Under kursen kommer du lära dig att identifiera toleranskällor, formulera toleransstack, välja rätt analysmetod samt genomföra 1D- och 2D-analyser med så väl linjära som geometriska toleranser.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du kunna genomföra toleransanalyser samt känna till avancerade CAE-verktyg för toleransanalyser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till konstruktörer, beräkningsingenjörer och kvalitetsingenjörer.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd
1 dag

Pris
4 900 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs ingår tillkommer. ​​​​​​​​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Grunderna i Toleransanalys

Generative Design & Creo Simulation Live

Dagen består av 2 st moduler, Generative Design Optimization samt Creo Simulation Live. Utbildningen kommer ske i virtuella datorer, så du behöver ingen kraftfull dator för att deltaga, all kraft finns i molnet.

I den första modulen lär du dig om Creo Parametrics nya Generativ Topology Optimization (GTO). Du kommer skapa, optimera och generera modellerna utefter din kravsättning.
​​​​​​​
I den andra modulen kommer du att använda kraften i Creo Simulation Live till att skapa strukturell simulering, termisk simulering, modal simulering och flödessimulering, allt kommer ske med realtidsimulering.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med att göra realtidsanalyser samt optimering med hjälp av Generative Design. Du kommer med hjälp av dessa verktyg utveckla produkter snabbare, billigare och effektivare.

Målgrupp
Konstruktörer, beräkningsingenjörer

Förkunskaper
Goda kunskaper i Creo Parametric

Kurslängd
1 dag

Pris

Creo Simulation Live: 3 500 kr exkl. moms per kursdeltagare.
Generative Design: 3 500 kr exkl. moms per kursdeltagare.

Paketpris båda modulerna: 5 000 kr exkl. moms per kursdeltagare.

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Generative Design & Simulate Live

Design Optimering for 3D-Printing

Kursen är framtagen i samarbete mellan Ariadne och Digital Mechanics och innehåller allt du behöver veta för att ta fram smarta produkter med hjälp av 3D-Printing (AM).

Dag 1
Innehåller nyttig information om konstruktionstänket, designregler och ”best practise” baserad på Digital Mechanics mångåriga 3D-print produktionserfarenhet.

Dag 2
Handlar om att beräkna och optimera dina 3D-printade detaljer. Du kommer att göra detta med hjälp av FEM, Generative Design och även AI.

Missa inte denna unika kurs.   

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med grunderna i 3D-printingsteknik, designregler och smarta metoder för att maximera nyttan med den nya teknologin. Du kommer att kunna optimera din detalj med avseende på materialåtgång, support för 3D-printing, styvhet, hållfasthet och vikt.

Målgrupp
Konstruktörer, produktionstekniker och beräkningsingenjörer.

Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap och datorvana.

Kurslängd
2 dagar

Pris
13 500 kr exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Design Optimering 3D-print

Creo Simulate grundkurs

Under kursen lär du dig att använda det kraftfulla programmet Creo Simulate. Vi går genom hela processen från modelluppbyggnad genom standardanalys, resultatutvärdering till parameterstudier och optimering. Genom att köra många små projekt lär du dig att definiera materialdata, randvillkor, laster och analysförutsättningar.

Utbildningsmål
Efter avslutade kurs kommer du att kunna använda Creo Simulate för att utföra FEM-analyser. Statisk hållfasthet, modalanalys, värme, buckling, kontakt, dynamik behandlas.

Målgrupp
Konstruktörer som vill komma igång med Creo Simulate och FEM beräkningar.
Även projektledare som driver projekt med FEM-inslag kan ha nytta av kursen.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i Creo Parametric rekommenderas.

Kurslängd
5 dagar

Pris
25 000 kr exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår tillgång till digital kurslitteratur, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk-och hårdvara. Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Creo Simulate grundkurs

Creo Simulate Fördjupningskurs

​​​​​​​Denna kurs är framtagen av Ariadne med vår mångåriga praktiska erfarenhet av Creo Simulate.

Kursmaterialet täcker de flesta frågor som måste besvaras av en användare som är igång med grundläggande funktionalitet. Kursen är modulariserad och kan sättas samman av de laborationer som är intressanta för kursdeltagarna.

Alla är också välkomna att ta med sig sina egna modeller.

Utbildningsmål
Eleven skall efter genomgången kurs kunna använda avancerade modelleringstekniker och fullt ut kunna utnyttja Creo Simulates kraftfulla funktionalitet.​​​​​​​

Målgrupp
Kursen vänder sig till de beräkningsingenjörer och konstruktörer som utfört beräkningar i Creo Simulate under ca 1 år och vill nu arbeta smartare och effektivare.

Förkunskaper
Creo Simulate grundkurs eller FEM för konstruktörer samt praktisk erfarenhet. De elever som vill arbeta integrerat med Creo bör ha gått Creo Parametric grundkurs.

Kurslängd
4 dagar

Pris
16 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk- och hårdvara. Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Creo Simulate fördjupningskurs

Grunderna i Form och Läge

Kursen introducerar konceptet av form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer.

Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (form och lägetoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.

Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s form och lägestandarder. Form och lägetoleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.

Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel, med övningar och quiz.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda form och lägetoleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD (Model Based Definition) filosofin.

Målgrupp
Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form och läge. Även den som vill fräscha upp sina kunskaper i form och läge kommer ha bra utbyte av kursen.

​​​​​​​Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd
3 dagar

Pris
14 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​


Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: Grunderna i Form och Läge

FEM för Konstruktörer

Utbildningen har praktisk inriktning och är illustrerat med många ingenjörsmässiga exempel:
  •  Visa hur pålitliga resultat tas fram i tid.
  • Lära sig hur FEM kan användas för att ta fram bättre produkter.
  • Förbättra effektiviteten i FEA-projektledning.
  • Genomföra kostnadseffektiva FEA-analyser integrerade i konstruktionsprocessen.
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på engelska. Under kursen används beräkningsprogrammen Creo Simulate för linjära och ickelinjära analyser. Dock, observera att de nyförvärvade kunskaperna gäller oavsett vilken mjukvara som sedan används.

Utbildningsmål
Efter avslutade kurs kommer du att kunna tillämpa FEM, använda kostnadseffektiva modelleringstekniker samt bedöma och utvärdera resultat.

Målgrupp
Konstruktörer som vill komma igång med FEM beräkningar och använda FEM för att fram bättre produkter. Även projektledare som driver projekt med FEM-inslag kan ha nytta av kursen.


Förkunskaper
Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd
3 dagar

Pris
14 500 kr
exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur, kursmeny  samt tillgång till nödvändig mjuk- och hårdvara. Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

Vill du veta mer?

Läs mer och anmäl dig här: FEM för konstruktörer.