Fundamentals of GPS – Form och läge

Kursen introducerar konceptet av Form och Läge-toleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer.

Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (Form- och Lägestoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.

Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s Form och Läge-standarder. Form och Läge-toleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.  Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel med övningar och quiz.

UTBILDNINGSMÅL
Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda Form och Läge-toleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD – Model Based Definition.

MÅLGRUPP
Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form- och läge. Även dem som vill fräscha upp sina kunskaper i Form & Läge kommer ha bra utbyte av kursen.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande ingenjörskunskap.

Följ denna länk för vidare information och anmälan.