FEM för Konstruktörer och Projektledare

Utbildningen har praktisk inriktning och är illustrerat med många ingenjörsmässiga exempel:
  •  Visa hur pålitliga resultat tas fram i tid.
  • Lära sig hur FEM kan användas för att ta fram bättre produkter.
  • Förbättra effektiviteten i FEA-projektledning.
  • Genomföra kostnadseffektiva FEA-analyser integrerade i konstruktionsprocessen.
Kursen ges på svenska, kursmaterialet är på engelska. Under kursen används beräkningsprogrammen Creo Simulate för linjära och ickelinjära analyser. Dock, observera att de nyförvärvade kunskaperna gäller oavsett vilken mjukvara som sedan används.


UTBILDNINGSMÅL
Efter avslutade kurs kommer du att kunna tillämpa FEM, använda kostnadseffektiva modelleringstekniker samt bedöma och utvärdera resultat.


MÅLGRUPP
Konstruktörer som vill komma igång med FEM beräkningar och använda FEM för att fram bättre produkter. Även projektledare som driver projekt med FEM-inslag kan ha nytta av kursen.


FÖRKUNSKAPER
Grundläggande ingenjörskunskap.

Följ denna länk för vidare information och anmälan.