Form & Läge utbildning

Ariadne Engineering har nöjet att erbjuda Form & Läge Utbildning.

En 2 dagars utbildning utvecklad av Ariadne Engineering med hjälp av våra kunder.
Det är en modern, nyutvecklad utbildning som vi lanserade våren 2015 där vi från konstruktörens synvinkel går igenom grunderna i Form & Läge (GPS).
Även lämpligt för kvalité och produktions personal.

Den här kursen riktar sig till konstruktörer/ingenjörer som vill förstå och använda form- och lägestoleranser.
Kursen är huvudsakligen inriktad mot konstruktörer/ingenjörer som jobbat en del med form- och lägestoleranser, men som skulle vilja fräscha upp och utöka kunskaperna inom området.
Även deltagare utan tidigare nämnvärd form- och läge-erfarenhet kommer ha bra utbyte av kursen.

Teorin kommer att värvas med praktiska övningar.
Kursen introducerar konceptet av form- och lägestoleranser (GD&T eller GPS på engelska).
Basförståelse för symboler, toleranszoner, och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer.
Även jämförelse mellan form-, läge- och dimensionstoleranser kommer att beröras.
Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel.
Under kursen lär du dig filosofin bakom ISOs form- och lägesstandarder.

Tid: 31:a Aug- 1:a sept
Pris: 8 900 SEK/ Deltagare (Kurslitteratur ingår.)
Plats: Flottiljgatan 61 Västerås

För mer information och anmälan, kontakta:
Daniel Shires
021 – 475 50 11

<a class="a2a_button_google_plus" href="http://www.addtoany click site.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.casari.se%2Futbildningar%2Fform-lage-utbildning%2F&linkname=Form%20%26%20L%C3%A4ge%20utbildning” title=”Google+” rel=”nofollow” target=”_blank”>