Creo

Nu, mer än någonsin, förväntas team för produktdesign och tillverkning skapa produkter mer effektivt och kostnadseffektivt, utan att offra innovation eller kvalitet.

Creo 8 inkluderar förbättringar av hålfunktioner, geodesiska kurvor, dirigerade system, plåt, Render Studio och mer.

Creo 8 effektiviserar arbetsflöden för att minska tid, fel och kostnad medan du förbättrar kvalitén över hela företaget. Generativ design skapar självständigt mönster från en uppsättning kriterier som du anger medan simuleringsverktyg kan vägleda och hjälpa till att validera dina designbeslut. Creo 8 hjälper dig att förbättra och förenkla design för både additiv och subtraktiv tillverkning,
inklusive simuleringsdriven lattice design och förbättringar av maskinbearbetning i subtraktivitet tillverkning.